شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ «تنهاترين مرواريد...» سختي #روز_ساباط آنقدرها بود که خاطره‌اش در ذهن تاريخ ماند. و #امام_مجتبي در منتهاي تحمل اين سختي تنها بود. تحملي که اگر نبود بشريت هيچگاه حقيقت را نمي‌يافت... او که تحملي به فراخناي سکوت تاريخ دارد و به اندازه‌ي خدا مهربان است...
*ري را
100/7/21
در حقيقت هر کس که راه حق را در پيش ميگيرد زندگي سختي در پيش روي دارد حال اين سختي بستگي به آن دارد که چه ميزان با نااهلان در افتد و کلام حق را جاري سازد ...
ساعت دماسنج
چلچراغ شهادت
رتبه 77
19 برگزیده
1684 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top